RSK 2011 RUKUN SIDO KUMPUL
Activiteiten
VOORLICHTINGS BIJEENKOMST ZORGVERZEKERING
Gespreksbijeenkomst bij Rukun Sido Kumpul  Inleiding. In Nederland  vinden er vele veranderingen in de zorg plaats. Over de betekenis van deze veranderingen voor het leven van ouderen organiseert de organisatie Zorg verandert  in samenwerking met NOOM (Netwerk Ouderen Organisaties Migranten) gespreksbijeenkomsten voor ouderen en de direct betrokkenen zoals de kinderen, familie en de verenigingen. Doel van de bijeenkomsten : -Ouderen laten nadenken over hun situatie nu en hun toekomst -hen helpen om te formuleren wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst -hen stimuleren om hierover in gesprek te gaan met elkaar en anderen -hen een middel aan te reiken om hun problemen en wensen te formuleren Op donderdag 16 februari j.l. vond de bijeenkomst plaats bij de woonvereniging Rukun Sido Kumpul. Met een groepje van 11 personen gingen wij aan de slag. Na een inleiding van dhr. Hendrik Nghollo vervolgde voorlichter Rudie Somohardjo. Om op een ontspannend manier de bijeenkomst te beginnen vroeg hij aan de mensen over hun lievelingsgerecht of lekkernij. Hij vroeg de mensen ,indien zij het niet zelf klaar kunnen maken, of zij in iemand in gedachten hebben die het gerecht /lekkernij voor hun klaar zou kunnen/willen maken. Heel spontaan begon iedereen deel te nemen aan het gesprek. Zij hoefden niet lang na te denken over hun favoriete gerecht ,en zij weten precies bij wie zij terecht kunnen. Na deze ronde, vroeg de voorlichter nu aan de deelnemers wie zij om hulp zouden vragen als het om zorg gaat. Nu moesten zij een langer nadenken. De reacties waren variërend  zoals : -ja, eigenlijk mijn kinderen, maar die wonen buiten Rotterdam -ja, mij kinderen die dichtbij wonen, maar die hebben ook hun eigen zorgen -ja, mijn buren bij de woongroep -ja, eigenlijk de overheid, maar ik ken de weg niet In deze gespreksronde kwam naar voren hoe moeilijk het is voor de deelnemers om  over zorg  voor later ( toekomst ) uitspraken te doen. Om even bij te komen werd er een pauze ingelast. De vereniging had voor lekkere saoto-soep gezorgd. Na de pauze hebben wij het onderwerp verder opgepakt. De deelnemers vonden het positief dat zij geconfronteerd werden met dit onderdeel van het leven nl. hoe zit het met onze  zorgbehoeften in de toekomst, en aan welke oplossingen zij daarbij moeten denken. Ter overwegingen gaf voorlichter Rudie Somohardjo het volgende mee : de overheid wilt dat de ouderen zolang mogelijk thuis blijven. Hierbij zal de overheid hulp en ondersteuning bieden. Maar eerst zal de hulpbehoevende oudere voor hulp en ondersteuning een beroep dienen te doen bij de kinderen, familie en buren. De zogenaamde bejaardentehuizen worden afgebouwd. Er blijven verpleegtehuizen over voor ouderen die aangewezen zij op professionele zorg. Dus indien de zorg niet meer thuis gegeven kan worden door de familie. In de gespreksronde geven de deelnemers aan ,dat zij even wakker geschud zijn . Zij willen de komende met hun kinderen over dit onderwerp om verder een gesprek aangaan, hoe moeilijk het ook is. Echter ,de kinderen zitten niet te wachten op zo’ n gesprek. Zij denken vaak dat zo’ n gesprek gaat over voorbereiden op de dood, en dat willen de kinderen niet. Over de dood praten wij niet. Als laatste onderdeel hebben de deelnemers de evaluatie formulieren ingevuld. Verder gaven zij aan dat een vervolgbijeenkomst nodig is, om dit onderwerp verder bespreekbaar te maken. Met dank aan de deelnemers , wordt de bijeenkomst afgesloten. Rotterdam, 16 februari 2017 Rudie Somohardjo (voorlichter) Javaanse woorden : Langzamerhand oud worden : ngimber imbiri toewa Een goede gezondheid genieten : bagas koewarasan Zich zorgen maken : tansah prihatin Zorgen voor de toekomst : (voor slechte tijden ) djaga roena Zorgen voor de oude dag : djaga roena tembé boeri jèn  djempo Voor zich zelf kunnen zorgen :opor  opor bèbèk , mentas awaké dèwèk Iemands hulp inroepen : njoewoen toeloeng marang Hulpbetoon : tandang toeloeng Vriendendienst ; pitoeloengané mitra pada mitra
Optreden RSK gamelangroep op 10 maart 2017 bij SCV Pitutur Islam in Den Haag i.v.m. vrouwendag. Uitvoering traditionele Javaanse en poco poco liederen, en traditionele Javaanse dans door de klenting klenting dames. Het was een geslaagde optreden mede dankzij het enthousiaste publiek, waarvoor onze hartelijke dank. Onze dank gaat ook uit naar de organisatie van Pitutur voor de uitnodiging en warme ontvangst.
Op maandag 20 augustus 2018 j.l. is de oprichting en naamsgeving van een nieuwe terbangangroep in Rotterdam ingezegend. Met een slametan en een smeekbede aan Allah s.w,a. is de naam van de terbangangroep gepresenteerd. Nederland en Rotterdam in het bijzonder is een terbangangroep rijker geworden genaamd Campur Suara en staat onder leiding van bpk Kliwon Wasiman. Het repertoire is een variatie van Islamtische en populaire pop Jawa liederen. Thuisbasis van oefeningen is bij Woongroep Rukun Sido Kumpul Waterkant. Wij feliciteren de terbangangroep Campur Suara en hopen dat zij de terbangan muziek tot grote hoogten zullen brengen in Nederland.
Oprichting Terbangangroep Campur Suara