RUKUN SIDO KUMPUL
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
 RSK 2011 Rukun Sido Kumpul
Bestuur
Het Bestuur Ere Voorzitter: Bapak Markom Kromosoeto Bestuurslid: Hendrik Nghollo Tel. 010 8181324 / 06 42665500 Penningmeester: Alma Mertosentono Sabar Webmaster
Voorzitter: Soelie Irodikromo