RSK 2011
Lid van de werkgroep kan men worden door schriftelijke aanmelding. Een voorwaarde is dat men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en de intentie heeft om in groepsverband samen met andere Javaanse ouderen gebruik te maken van de te realiseren woonvoorziening.Deze intentie komt op schriftelijke en mondelinge wijze tot uitdrukking en tevens via een financiële bijdrage aan de werkgroep. Daarnaast word er ook een actieve deelname verwacht in de werkgroep. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat wij de ruimte voor het vrijdagsgebed kosteloos mogen gebruiken. Natuurlijk is iedere moslim van harte welkom voor het vrijdagsgebed vanaf 13.00u bij; Woonzorgcentrum Laurens/De Schans Jan Kruijffstraat 90 Rotterdam-Delfshaven De bijdrage, welk voor het bestuur de zoveelste stimulans betekent moge gezien worden om het Javaanse ouderenwerk met nog meer toewijding en zorg onverkort voort te kunnen zetten. Het secretariaat adres van “Rukun Sido Kumpul” is: Groshansstraat 18 3023 SB Rotterdam email: info@rukunsidokumpul.nl Zorg voor Javaanse ouderen Doel van het project In Rotterdam woont een grote groep Javaanse mensen die op leeftijd zijn gekomen waarop zij zorg nodig hebben. Het project “zorg voor Javaanse ouderen” beoogt voor deze ouderen een zorgpakket te ontwikkelen dat is toegesneden op eigen behoefte en dat rekening houdt met de eigen cultuur. De ouderen kunnen door middel van dit project eigen keuzes maken wat betreft de zorg die bij hun situatie past. Wat kunt u verwachten van het project? Bij dit project kunt u terecht met al uw vragen over de zorg. Aan de hand van de gestelde vragen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een zorgpakket. Om te beginnen zal voor één of meerdere dagen in de week aan ouderen die nog thuis wonen en behoefte hebben aan gezelschap of professionele hulp dagverzorging worden aangeboden in het Woonzorgcentrum “Laurens/De Schans”. Daarnaast wordt gedacht aan het ontwikkelen van extramurale zorg, zoals een zorgabonnement voor verschillende vormen van zorg aan huis en indien noodzakelijk zelfs verplegingszorg aan huis. Dit maakt het mogelijk dat u in uw eigen huis blijft wonen, terwijl u verzekerd bent van de zorg die bij uw persoonlijke situatie past. Is er behoefte aan kortstondige of langdurige intramurale zorg en verpleging? Laurens/De Schans heeft ruime ervaring met het bieden van zorg aan ouderen uit andere culturen. Deze ervaring wordt uitgebreid met de zorg aan Javaanse ouderen. Dagverzorging: activiteiten en ondersteuning Wat kan de dagverzorging voor u doen? De dagverzorging biedt ouderen een volledig verzorgd activiteitenprogramma aan. Ook voorziet de dagverzorging in zinvolle en gezellige bezigheden en bovendien geeft het de ouderen de gelegenheid om makkelijk nieuwe contacten te leggen met leeftijdsgenoten. Dagverzorging neemt een stukje over die thuis wordt gegeven door de partner, familieleden of kennissen. In sommige gevallen kan dagverzorging dienen als overbrugging wanneer opname in een verzorgingstehuis niet direct mogelijk is. De dagverzorging biedt vele mogelijkheden aan; deelname aan activiteiten, zoals spel, zang en creatief bezig zijn gezamenlijk gebruik van de warme maaltijd (uit eigen keuken) gebruik maken van de kapper of pedicure (tegen betaling) geheugentraining En bovenal gezelligheid. U kunt één of meerdere dagen per week gebruik maken van de dagverzorging. De dagverzorging is over het algemeen geopend van 10.00 u. – 16.00 u. De openingstijden kunnen verschillen per locatie. Voor sommige locaties is een vervoer-op-maat-pas vereist. Wanneer komt u in aanmerking voor dagverzorging? U kunt naar de dagverzorging wanneer; - U 65 jaar of ouder bent - U beschikt over een indicatie voor de dagverzorging Meer informatie of eens langskomen? Wilt u meer informatie of wilt u eens vrijblijvend koffie drinken bij de dagverzorging? Belt u dan dhr. Hendrik Nghollo: (010) 8181324 of 0642665500 Of kom een keer langs bij Woonzorgcentrum “Laurens/De Schans” Jan Kruijffstraat 90 Rotterdam-Delfshaven. Bij wie kunt u terecht voor vragen en aanmeldingen? Bij Rukun Sido Kumpul is de hr. Hendrik Nghollo aangesteld om de noodzakelijke link te leggen tussen Javaanse ouderen en de samenwerkende zorginstelling. Dit is van groot belang om de kennismaking de zorgvoorzieningen via een herkenbaar persoon, die vertrouwd is met de eigen taal, mogelijk te maken. Aarzel niet om hem te bellen tel. 010 8181324 / 0642665500. Hij zorgt ervoor dat uw aanvraag terecht komt bij de juiste personen en instanties.
RUKUN SIDO KUMPUL
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
Info