Informatie Hendrik Nghollo, mede oprichter woongroep RSK en oprichter dagopvang / inloopproject Tijdens deze periode hebben zich ook verschillende knelpunten voorgedaan. Ik heb ook veel geleerd. Toen ik als bestuurslid begon wist ik niets van Maatschappelijk werk, zorg en wonen. Om besluiten te kunnen nemen is kennis nodig. Die had ik niet, die heb ik eigen gemaakt onder meer via gesprekspartners, gesprekken met diverse organisaties, diverse personen en met de doelgroep. Mijn doel heb ik kunnen bereiken doordat ik positief probeer te blijven en vooral in mezelf blijven geloven ook als het eens niet goed gaat. Als bestuursvrijwilliger heb ik vele uren om met instellingen en organisaties te kunnen afspreken. Het enige wat ik hiervoor terugkrijg is voldoening. Eén van mijn motto’s: “Wie goed doet goed ontmoet”.  Ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb en ben al tevreden met de kleine dingen in het leven. De woonvereniging Rukun Sido Kumpul woongroep Javaanse ouderen. Rukun Sido Kumpul (saamhorigheid maakt eenheid) is een vereniging die zich bezighoudt met de religieuze en Javaanse ouderen activiteiten (dagverzorging). Ons Doel   Het doel van deze vereniging is het bevorderen en ondersteunen van het tot stand komen van een woonproject (groepswonen) in Rotterdam-West, dat ertoe strekt om aan mensen van 55jaar en ouder de gelegenheid te bieden om, onder meer door aanwezigheid van een of meer gemeenschappelijke voorzieningen, te wonen op een andere wijze dan in de voor ouderen conventionele vorm. De leden van de werkgroep willen gezamenlijk werken aan het tot stand brengen van huisvesting voor Javaanse ouderen. De werkgroep Javaanse ouderen wil het doel bereiken door het werven van leden voor de werkgroep, zoals initiatiefnemer voor huisvesting van Javaanse ouderen en gespreks- en samenwerkingspartner voor corporaties, gemeente en anderen die zich (beleidsmatig) bezighouden met ouderenvesting. .... klik hier  om verder om verder te lezen  
RUKUN SIDO KUMPUL
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
 RSK 2011
Informatie