RUKUN SIDO KUMPUL
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
 RSK 2011
Intentieverklaring Op 15 februari 2007 is de intentieverklaring ondertekend in Restaurant Indonesia. Ondergetekenden Woonvereniging Rukun Sido Kumpul hierna te noemen "WRSK", vertegenwoordigd door de ere voorzitter dhr. Markom Kromosoeto en het bestuur: voorzitter dhr. Imro Jadi secretaris dhr. Sam Kartowikromo penningmeester mevr. Palijem Sariman dhr. Hendrik Nghollo Stichting WoonCompas, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen "WoonCompas", vertegenwoordigd door haar directeur Tim van Schijndelt Overwegende Dat - WRSK een achterban, hierna te noemen "doelgroep" van Javaanse Surinamers vertegenwoordigt van circa 40 personen die graag gehuisvest zou worden in een ouderenwoning in Delfshaven, Rotterdam; - WRSK aangeeft dat deze achterban de voorkeur heeft voor een woonvorm waarin een aantal zelfstandige wooneenheden geclusterd wordt tot een grotere eenheid, waarin bij voorkeur mensen uit de doelgroep gehuisvest worden ; - WRSK deze woonvorm in Delfshaven wenst voor haar achterban; - WoonCompas een toegelaten instelling is, die zich onder ten doel stelt huisvesting voor ouderen te ontwikkelen en beheren; - WoonCompas ondermeer Rotterdam als werkgebied heeft; - WoonCompas samenwerkt met ZorgCompas als zorgleverancier voor de uitvoering van deze overeenkomst.
Intentie