RSK 2011
Het doel is bereikt! Op 11 dec. 2008 werd onder grote belangstelling van genodigden/belanghebbenden / bestuursleden Zorgcompas/Wooncompas en Rukun Sido Kumpul de feestelijke handeling rondom de start van de bouw van het woonprojekt surinaams javaanse ouderen op de hoek van de Aelbrechtskade en de Groshansstraat bijgewoond. De realisatie is een mijlpaal om even bij stil te staan. Rond 15.00 uur werd de 1ste paal geslagen als markering van de start van de bouwactiviteiten door gemeente raadslid Delfshaven dhr Carlos Conzalves. De oplevering wordt eind 2010 verwacht.Van beide gebouwen zijn er bouwtekeningen van de voorgevels beschikbaar. Surinaams-Javaans woonvereniging in Rotterdam west, Delfshaven. Woningstichting ‘t Wooncompas zal op de hoek van de Aelbrechtskade en de Groshanstraat een woonvorm voor Surinaams- Javaanse ouderen bouwen met 47 appartementen en een recreatieruimte. Initiatiefnemers uit de Javaanse gemeenschap hebben ’t Wooncompas weten te overtuigen dat zo’n woonvorm wenselijk is. Na veelvuldig overleg is er een projectovereenkomst afgesloten met woonvereniging Rukun Sido Kumpul. Binnenkort, nog voordat de eerste steen is gelegd, kunnen belangstellenden zich al inschrijven voor het huren van een appartement. Zo weet ’t Wooncompas op tijd of er voldoende animo is en kunnen de toekomstige bewoners beginnen met de inrichting van de recreatieruimte. Opening  Surinaamse Javaanse Woonvorm Waterkant RSK Door Hendrik Nghollo In december 2010 werden de 11 woningen van de Surinaamse Javaanse woonvorm aan de Groshansstraat no.18 tot 40 opgeleverd en de woningen aan de Aelbrechtskade enkele maanden daarna. Uiteindelijk hebben slechts 11 javaanse gezinnen zich hiervoor aangemeld. De resterende 9 woningen zijn aan Stichting BHOR  (Belangenbehartiging Hindoestaanse Ouderen Rotterdam) afgestaan. Woonvereniging RSK en Stichting BHOR vormen nu Stichting “Waterkant”. Stichting Waterkant is het formele aanspreekpunt naar de gemeente toe. Beide woonvormen hebben hun eigen ontmoetingsruimte waar ze elke avond hun sociale avonden kunnen onderhouden. Op 8 juli 2011 heeft de officiële opening van het gebouw plaatsgevonden met toespraken van de voorzitter van RSK de hr. Imro Jadi, de voorzitter van deelgemeente Delfshaven de hr. Carlos Conzalves namens de deelgemeente Delfshaven, de heren Tim Schijndel en Erik Schopman directeuren van Wooncompas en nog andere belangrijke personen. De naam Waterkant is gekozen omdat wij aan de Schie wonen. Het feest programma werd opgeluisterd door eigen Gamelan Orkest Waterkant met traditionele Javaanse dans van ibu Ponijem, Verder ook nog Poco Poco dans en live muziek met formatie Le Freak. Tussen de bedrijven door waren er lekkere hapjes, drankjes en warme maaltijd. Het was een geweldige feest en alle aanwezigen konden genieten van de zeer geslaagde middag. Boddohfeest (Ied-ul Fitrefeest) Door Hendrik Nghollo 3 maanden later na de officiële openingsfeest  was het begin van de vastenmaand (Ramadhan).  De bewoners hebben afgesproken om gedurende deze heilige maand geen andere activiteiten in de ontmoetingsruimte  te organiseren. Niet alle bewoners belijden het moslim geloof. In samenwerking met Stichting Pamuda Baru (religieuze vereniging) heeft het bestuur van RSK de ontmoetingsruimte de hele maand tot de laatste dag gebruikt als gebedsruimte voor de traweh. Op 30 augustus werd het traditionele Ied-ul Fitrefeest met vele hapjes, drankjes en warme maaltijd gevierd. Al bij al was het voor de bewoners hun eerste Ramadhan in gebouw Waterkant (RSK) en tot tevredenheid van de bewoners en hun familieleden. Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek Door Jatmie Zaterdag 3 december 2011 om 15.00u.... Vol verwachting klopt ons hart. Want we wachten op Sinterklaas te paard (hahahaahaha met de auto het weer was veels te koud voor Sinterklaas) Hij komt met zwarte Piet voor het eerst op bezoek bij Woongroep Waterkant (Rukun Sido Kumpul) Groshansstraat no 18. Alle kinderen zitten vol spanning te wachten, ook de oudres, grootouders en de bewoners. Met z'n allen sinterklaasliedjes meezingen en genieten van lekkere javaanse snacks, drankjes en veel snoep. Dan.............wordt er op de deur geklopt (neen gebeld). Eindelijk  tekoh sing songko Spanje. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Met z'n allen zingen wij zijn welkomst liedje. Hij gaat op zijn mooie stoel zitten, en elk kind mag bij Sint op schoot en vertellen wat ze graag willen. Ook mbah wedoh en mbah lanang mag ook bij Sint op schoot. Zwarte Piet mag de cadeau's aan alle kinderen uitdelen. Maar mbah wedoh karo mbah lanang krijgen niks want ze waren klein allemaal nakal. Het was heel kort en gezellig, maar Sinterklaas en zijn zwarte Pieten moeten helaas verder. Wij zwaaien hem uit en gaan vrolijk doorfeesten, eten en drinken. Tot volgend jaar. Assertiviteits Training Door Hendrik Nghollo De dames en heren van RSK hebben op 5 maandagen deel genomen aan een Assertiviteits Training. De afronding training was op 5 december 2011 en ze hebben allemaal een certificaat gehad. Dat wil zeggen dat ze nu gemakelijk nee kunnen zeggen. Gefeliciteerd poro bapak2x lan ibu2x.
RUKUN SIDO KUMPUL
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
Nieuws
Voorbereidingen   Moslims voor  Ramadan Graven van nabestaanden worden door de familieleden extra schoongemaakt voordat de vastenmaand Ramadan aanvangt. Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Het is de maand van inkeer, waarop tussen fajr, de dageraad ruim vóór zonsopgang, en Magrib bij zonsondergang gevast .Volgens de Islam  dat graven in principe elke vrijdag schoongemaakt moeten worden en niet alleen rond Ramadan. Na het schoonmaken van de graven moet er gebeden worden. Ramadan is een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning, waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn en waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Volgens de islam leert vasten de mens zichzelf te bedwingen en kan die eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Het leert de mens ook de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat er gevast wordt, wordt als een overwinning gezien. Een van de bijzonderste nachten in deze maand is Laylatul-Qadr. Dat is de 27ste nacht in de maand Ramadan. Deze nacht is de heilige nacht waarin de engel Gabriel de eerste verzen van de Quraan aan de heilige profeet Mohammed heeft geopenbaard. Dat veel moslims rond 12.00 uur in de nacht zich begeven naar de begraafplaats van hun nabestaande om er te bidden. Er is geen vast tijdstip aangegeven om dit te doen, maar het is altijd middernacht omdat de moslims al hebben gebeden en ontvast in hun Moskee. “Het maakt niet uit waar je jou gebed doet, het wordt altijd gehoord door Allah. Er wordt gekozen voor de begraafplaats omdat wij beseffen dat wij een dag ook daar terechtkomen. Daarom is het meer een handeling om te bezinnen. Een andere bijzonderheid tijdens de Ramadan is dat moslims de laatste tien tot negen dagen van Ramadan in retraite gaan, waarbij zij zich uitsluiten van de negatieve invloeden van de buitenwereld. Dit staat meer bekend als Iteqaf en betekent letterlijk ‘het verblijven’. Zij verblijven meestal in de moskees. Gedurende dit verblijf wordt uitsluitend gezocht naar toenadering tot God. Men past daarbij verschillende vormen van aanbidding aan, zoals het gebed, het reciteren van de Heilige Koran en het gedenken van Allah door het uitspreken van zijn naam en het prijzen van zijn eigenschappen. Moslims beginnen met vasten en eindigen op 20 augustus met Ied-Ul-Fitre.