RSK 2011
Wie Zijn Wij RUKUN SIDO KUMPUL is een vereniging, die zich bezighoudt met religieuze en Javaanse ouderen activiteiten (gebed / dagverzorging) en bestaat uit een bestuurlijke werkgroep (van leden), die gezamenlijk willen werken tot het tot stand brengen van huisvesting voor Javaanse ouderen..   Het Doel Van De Vereniging is: - Het bevorderen en ondersteunen van het tot stand komen van een woonproject (groepswonen in Rotterdam West). - Mensen van 55 jaar en ouder de gelegenheid bieden om (onder meer door aanwezigheid van een of meer gezamenlijke voorzieningen) te wonen op een andere wijze dan in de voor ouderen conventionele vorm. Wij trachten ons doel te bereiken door : Het onderzoeken, vergaren en organiseren van lezingen en het distribueren van belangrijke informatie
RUKUN SIDO KUMPUL
Welkom Rukun Sido Kumpul is een vereniging, die zich primair ten doel stelt de belangen van de Javaanse ouderen te behartigen, in de ruimste zin des woord. Op deze site vindt u ruime informatie over wie wij zijn en wat wij doen.
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
Home