RSK 2011
Werkgroep De bestuurlijke werkgroep Javaanse ouderen houdt zich bezig met : * Het werven van leden voor de werkgroep. * Is initiatiefnemer voor huisvesting van Javaanse ouderen. * Gesprek- en samenwerkingspartner voor corporaties, gemeente en anderen, die zich beleidsmatig bezig houden met ouderen huisvesting. Voorwaarden Lid Van De Werkgroep:   * Schriftelijke aanmelding. * Vanaf 55 jaar en de intentie hebben om in groepsverband samen met andere Javaanse ouderen gebruik te willen maken van de te realiseren woonvoorziening.  Deze intentie komt op schriftelijke en mondelinge wijze tot uitdrukking en tevens via een financiële bijdrage aan de vereniging. Daarnaast wordt er ook een actieve deelname verwacht in de werkgroep. Zorgbemiddeling Thuis blijven wonen met zorg of begeleiding? Tijdelijk of permanent naar een verzorgingshuis of verpleeghuis? Hulp bij het huishouden of bij uw administratie? Rouwverwerking? Verzorgen van de maaltijden? Behoefte aan sociale contacten en activiteiten? In het woud van zorgvoorzieningen is het soms moeilijk zoeken. Om het u wat makkelijker te maken, kunt u terecht bij Hendrik Nghollo. Onze zorgbemiddelaar helpt u graag bij de vraag met welke zorg, (tijdelijke) woonvorm of aanvullende dienstverlening u het meest gebaat bent. Wij bieden geen standaardoplossingen maar zoeken samen met u naar oplossingen op maat. Afgestemd op úw wensen en úw situatie. Ook bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kunt u rekenen op onze hulp.
RUKUN SIDO KUMPUL
KvK Akte van Oprichting: 3 juni 2002 Kamer v. Koophandel: 24336320 ABN-Amro: NL44 ABNA 0422601705
Werkgroep